Uroczyste podsumowanie VII edycji „SOS dla Sądecczyzny” – gospodarka odpadami komunalnymi

W pierwszym dniu wiosny 21.03.2016 r. w placówce Zespołu Szkół Elektryczno – Mechanicznych w Nowym Sączu o godz. 10:00 odbyło się uroczyste podsumowanie VII edycji projektu „SOS dla Sądecczyzny”, którego tematem przewodnim była gospodarka odpadami komunalnymi.
W projekcie wzięły udział wszystkie klasy pierwsze.
Każda klasa biorąca udział w projekcie miała za zadanie przygotować:
– filmik lub kreskówkę o charakterze zachęcającym do segregacji odpadów, przedstawiający cykl życia odpadów czy wyjaśniający pojęcie recyklingu;
–  komiks na temat gospodarowania odpadami komunalnymi.
Każda klasa przygotowała stoisko ekologiczne na którym uczniowie prezentowali przygotowane przez siebie materiały oraz dodatkowe pomysły jak np. EKO – moda lub przykłady wykorzystania surowców wtórnych.
Całokształt swojej pracy, każda klasa przedstawiła publicznie podczas prezentacji. Ponadto dwóch przedstawicieli z każdej klasy musiało odpowiedzieć na 2 pytania, które sprawdzały ich wiedzę  z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi oraz środowiska naturalnego.
Jury obradowało w składzie 3 osób: nauczyciela biologii w Zespole Szkół Elektryczno – Mechanicznych w Nowym Sączu, przedstawiciela Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska oraz przedstawiciela Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Nowego Sącza.
Poziom zaprezentowanych prac oraz wiedzy pomiędzy klasami był bardzo wyrównany. Jury po zliczeniu punktów przyznało nagrody pieniężne z przeznaczeniem na dofinansowanie wycieczek szkolnych dla klas:
I miejsce – klasa 1 M
II miejsce – klasa 1 K
III miejsce – klasa 1 I
Działania, które zostały podjęte przez uczniów miały za zadanie uwrażliwić ich na walory przyrodnicze oraz ugruntować ich wiedzę z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi oraz środowiska m.in. rodzajów odpadów komunalnych, recyklingu, spalarni odpadów, współodpowiedzialności za środowisko tj. niepodrzucanie odpadów z gospodarstw domowych do koszy ulicznych, miejsc zbiorczych czy nad rzekami rzek.
Organizatorem VII edycji „SOS dla Sądecczyzny” było Stowarzyszenie Sądecki Elektryk. Projekt został zrealizowany dzięki dofinansowaniu przez Miasto Nowy Sącz w ramach tzw. małych gratów.

Dodaj komentarz