„SOS dla Sądecczyzny – IX edycja”

W dniu 15.11.2018 r. w Zespole Szkół Elektryczno – Mechanicznych, ul. Limanowskiego 4 w Nowym Sączu odbyło się podsumowanie publicznego zadania pod nazwą „SOS dla Sądecczyzny IX edycja”. Przeprowadzony został panel dyskusyjny będący podsumowaniem ww zadania.

Do projektu zostało zaproszonych 8 klas pierwszych. Panel dyskusyjny trwał około 3 godzin podczas którego klasy pierwsze zaprezentowały przygotowane przez siebie materiały dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi oraz instrukcję jak segregować odpady w szkole.

Podczas panelu zostały zaprezentowane materiały w różnych kategoriach:

  • Ulotka – zachęcająca do segregacji odpadów, opisująca poszczególne frakcje odpadów segregowanych.
  • Plakat – o tematyce ekologicznej.
  • Aplikacja na smartfony – stworzona w celu ułatwienia użytkownikowi poprawnego zakwalifikowania odpadów i przybliżenia tematyki prawidłowej segregacji.
  • Teledysk/film – ukazanie w sposób obrazowy potrzeby dbania o środowisko.
  • Test – zakres wiedzy na temat gospodarowania odpadami komunalnymi oraz ekologii.
  • Ogólna prezentacja grupy – umiejętność przeprowadzenia prezentacji.

Uczniowie zaprezentowali swoje odmienne spojrzenie na sens dbania o prawidłową segregację i szeroko pojętą ekologię oraz zaprezentowali w jaki sposób można wdrożyć na terenie swojej szkoły system segregacji odpadów.

Wszystkie prace zostały zaprezentowane podczas uroczystego podsumowania projektu w dniu 15.11.2018 r. Celem projektu jest kształtowanie postaw proekologicznych, poczucia współodpowiedzialności za otaczające nas środowisko oraz edukacja w obszarze działań związanych z właściwą gospodarką odpadami i recyklingiem.

Przygotowane materiały oraz dodatkowe propozycje przez poszczególne klasy i konkurs wiedzy były oceniane przez powołaną komisję konkursową: przedstawiciela Wydziału Gospodarki Komunalnej Miasta Nowego Sącza, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska  oraz Stowarzyszenia Sądecki Elektryk. Trzy najwyżej ocenione klasy uczestniczące w projekcie zostały nagrodzone nagrodami pieniężnymi. W trakcie spotkania został zapewniony minikatering dla uczestników. Odbiór nagród został potwierdzony na liście klas nagrodzonych. 1 miejsce w kategorii SOS dla Sądecczyzny IX edycja, zdobyła klasa – Ii otrzymała nagrodę o wartości 600 zł, 2 miejsce zajęła klasa – Ij (500 zł), 3 miejsce zajęła klasa – Ig (400 zł). W projekcie oddzielnie nagrodzono autorów najlepszych „INSTRUKCJI SEGREGOWANIA ŚMIECI W SZKOLE”.

W tej kategorii pierwsze miejsce zajęła klasa 1 i, drugie miejsce przypadło klasie 1 m a trzecia na podium uplasowała się klasa 1 f.

Organizatorem całego przedsięwzięcia jest Stowarzyszenie Sądecki Elektryk przy finansowym współudziale Miasta Nowego Sącza. Koordynatorem całego przedsięwzięcia z ramienia stowarzyszenia była Pani Edyta Nowak.