Segregacja – TO OBOWIĄZEK, NIE WYBÓR

Szanowni Państwo,

informujemy, iż ustawodawca narzuca, na wszystkich mieszkańców, obowiązek segregacji odpadów komunalnych.

Dotychczas mieszkańcy mogli zbierać odpady w sposób selektywny lub nieselektywny .Ustawodawca wprowadził obowiązek wysegregowania ze strumienia odpadów zmieszanych wszystkich frakcji, które nadają się do powtórnego przetworzenia tj.:

  • papier,
  • metale, tworzywa sztuczne,
  • szkło,
  • bioodpady.

Pozostałe odpady, które nie nadają się do segregacji gromadzimy w pojemnikach/workach, przeznaczonych na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne.

Właściciele nieruchomości, którzy jeszcze nie segregują odpadów powinni:

  1. złożyć nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w: Wydział Podatkowy, ul. Szwedzka 2, II p. p206, lub Biuro Obsługi Mieszkańców, Rynek 1, parter, pok. 9.  deklaracja do pobrania https://www.odpady.nowysacz.pl/wp-content/uploads/2015/03/Deklaracja_lipiec2020-2-2.pdf
  2. pobrać worki, kody kreskowe i harmonogram odbioru odpadów segregowanych w Wydziale Komunalnej Obsługi Miasta, Rynek 3,
  3. zapoznać się z zasadami prawidłowego segregowania odpadów,

W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości ustawowego obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych lub zebrania odpadów w sposób nieprawidłowy, ustawodawca wprowadza opłatę  podwyższoną. Na terenie miasta Nowego Sącza opłata podwyższona wynosi 38 zł od mieszkańca.