Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Nowego Sącza – tekst ujednolicony

Szanowni Państwo,

Poniżej ujednolicony tekst regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Nowego Sącza na podstawie uchwały Rady Miasta nr XIII/122/2015 z dnia 23 czerwca 2015 roku oraz uchwały Rady Miasta nr XXXIX/392/2017 z dnia 25 kwietnia 2017 roku.

Regulamin utrzymania czystości i porzadku na terenie miasta Nowego Sacza – teskt ujednolicony