Przeterminowane leki

obraz przedstawia różnego rodzaju opakowania na leki

     Przeterminowane leki powstające w gospodarstwach domowych należy zbierać oddzielnie i przekazywać nieodpłatnie do aptek zlokalizowanych na terenie miasta Nowego Sącza, wyposażonych w specjalne pojemniki na leki. Do pojemników wrzucamy wyłącznie leki (bez opakowań kartonowych i ulotek).

Dlaczego przeterminowanych leków nie wolno wrzucać do pojemników na zmieszane odpady komunalne?

Przeterminowane leki zawierają wiele różnych związków chemicznych, które mogą stanowić zagrożenie dla środowiska naturalnego, zwierząt i ludzi. Leki z pojemników przekazywane są następnie do spalarni odpadów medycznych, gdzie są unieszkodliwiane w kontrolowanych warunkach.

Pamiętajmy!
Koszt utylizacji odpadów medycznych jest dość wysoki, więc do pojemników na leki nie wrzucajmy opakowań zbiorczych po lekach (kartoniki) oraz ulotek.

Wykaz aptek do których można przekazywać przeterminowane leki:

  1. Nasza Apteka ul. Lwowska 27
  2. Nasza Apteka ul. Długosza 22
  3. Nasza Apteka ul. Żółkiewskiego 10
  4. Apteka Ew-Ko ul. Tarnowska 169
  5. Apteka Na Westerplatte ul. Batalionów Chłopskich 33
  6. Apteka ELA-MED ul. Armii Krajowej 15
  7. Apteka Z  Uśmiechem ul. Batorego 46
  8. Apteka Zawada ul. Nawojowska 193

Ponadto w punktach selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, nieodpłatnie przyjmowane są odpady komunalne od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy, zebrane w sposób selektywny, w tym również przeterminowane leki co wynika z zapisu § 3 ust. 2  regulaminu utrzymaniu czystości i porządku na terenie miasta Nowego Sącza .

Na terenie Miasta, funkcjonuje punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK), poniżej podajemy adres i godziny otwarcia:

Adres: ul. Tarnowska 120, 33-300 Nowy Sącz

PSZOK czynny jest:

  • w dni powszednie w godzinach od 8:00 do 15:00,
  • w soboty w godzinach od 9:00 do 13:00.