Prelekcja dot. właściwego sposobu gospodarowania odpadami komunalnymi

14 maja 2015 r. w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Świętej Jadwigi Królowej przy ul. Jagiellońskiej 32 w Nowym Sączu została przeprowadzona w klasie II B prelekcja dot. właściwego sposobu gospodarowania odpadami komunalnymi. Wychowawczynią klasy jest Pani mgr Urszula Szot-Mietz.

Podczas spotkania dzieci zapoznały się z takimi zagadnieniami jak m.in.:.
-pojęcie odpadu;
– wytwórcy odpadów;
– rodzaje odpadów (np. wielkogabarytowe, opakowaniowe, odpady niebezpieczne, odpady zielone);
– sposoby segregacji odpadów;
– sposoby ograniczania ilości odpadów (np. używanie toreb wielokrotnego użytku). Podczas prelekcji dzieci obejrzały także dwa 30 sekundowe spoty dot. niezaśmiecania środowiska naturalnego.
Dzieci aktywnie uczestniczyły w zajęciach oraz chętnie odpowiadały na zadawane im pytania. Na zakończenie dzieci pomalowały rysunki z obrazkami nawiązującymi do ochrony środowiska oraz segregacji odpadów. Każde z dzieci wymyśliło także hasło ekologiczne i wpisało je pod pomalowanym obrazkiem.

Dodaj komentarz