Podsumowanie Akcji „Zbierasz zużyte baterie chronisz środowisko” w roku szkolnym 2014/2015

W szkołach i przedszkolach które zgłosiły swój udział w akcji zostały rozmieszczone odpowiednio oznakowane  specjalistyczne pojemniki przeznaczane do zbiórki zużytych baterii i akumulatorów małogabarytowych.Przekazane zostały także plakaty informujące o akcji  oraz  ulotki informujące o postępowaniu z odpadami. W ramach akcji są przeprowadzone pogadanki wraz z prezentacją multimedialną na temat odpadów niebezpiecznych jakimi są zużyte baterie i akumulatory małogabarytowe powszechnie stosowane w gospodarstwach domowych. Dla szkół, które zbiorą największą ilość zużytych baterii przewidziane są nagrody w postaci pucharów i dyplomów, ufundowane przez Spółkę NOVA i współorganizatorów.

 

wykres NOVA

W zorganizowanych w latach 2007-2015, ośmiu edycjach  akcji, udział wzięło 38 450 przedszkolaków i uczniów szkól podstawowych, którzy zebrali łącznie 13 577 kg zużytych baterii i akumulatorów małogabarytowych.

Dodaj komentarz