NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁE – STAWKI

1.Ustala się stawkę opłaty za pojemnik z odpadami komunalnymi powstałymi na nieruchomościach, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, w następującej wysokości: o pojemności 120 l – w wysokości 6,33zł, o pojemności 240 l – w wysokości 12,65zł, o pojemności 1100 l – w wysokości 58,00 zł, o pojemności 5 000 l – w wysokości 263,64 zł, o pojemności 7 000 l – w wysokości 369,09zł, o pojemności 10 000 l – w wysokości 527,27 zł, o pojemności 15 000 l – w wysokości 790,91 zł, o pojemności 16 000 l – w wysokości 843,64 zł. 2. Ustala […]

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Szanowni Państwo! Urząd Miasta Nowego Sącza informuje, że w dniach od 01 października do 09 listopada, będzie organizowana zbiórka odpadów wielkogabarytowych, tzw. „wystawka” dla nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej. Odpady należy wystawić przed swoje posesje, do godziny 8.00.

NOWE STAWKI

Szanowni Państwo, Zgodnie z uchwałą Rady Miasta  Nowego Sącza ws. wyboru metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy – od dnia 1 września2020 r. obowiązują nowe stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz obowiązek selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Wysokość obowiązujących stawek od 1 września 2020: 19 zł od osoby zamieszkującej daną nieruchomość i wytwarzającej odpady komunalne Ulgi: KOMPOSTOWNIK 2zł miesięcznie od jednego mieszkańca, który kompostuje bioodpady w przydomowym kompostowniku (dotyczy właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi). Właściciele nieruchomości którzy posiadają przydomowy kompostownik i chcą skorzystać ze zwolnienia z tego tytułu, zobowiązani […]

PRZYPOMINAMY !!! Kompostowanie BIOODPADÓW – jak zacząć?

Kompost jest źródłem naturalnego, darmowego nawozu, który możemy wykorzystać do użyźnienia gleby w ogrodzie czy w doniczkach. Najprostszym nawozem naturalnym są kuchenne odpadki. Skórki z jabłek pobudzą rośliny kwitnące do tworzenia pąków kwiatowych, obierki ziemniaków i skórki banana wzbogacą ziemię, w której rosną pomidory, papryka,ogórki, cukinia. Na warzywnych i owocowych grządkach możesz rozsypać skorupki jajek (wcześniej starannie je umyj, wysusz i rozdrobnij). Łupiny z cebuli i czosnku odżywią i wzmocnią odporność delikatnych roślin.  

Segregacja – TO OBOWIĄZEK, NIE WYBÓR

Szanowni Państwo, informujemy, iż ustawodawca narzuca, na wszystkich mieszkańców, obowiązek segregacji odpadów komunalnych. Dotychczas mieszkańcy mogli zbierać odpady w sposób selektywny lub nieselektywny .Ustawodawca wprowadził obowiązek wysegregowania ze strumienia odpadów zmieszanych wszystkich frakcji, które nadają się do powtórnego przetworzenia tj.: papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, bioodpady. Pozostałe odpady, które nie nadają się do segregacji gromadzimy w pojemnikach/workach, przeznaczonych na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne. Właściciele nieruchomości, którzy jeszcze nie segregują odpadów powinni: złożyć nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w: Wydział Podatkowy, ul. Szwedzka 2, II p. p206, lub Biuro Obsługi Mieszkańców, Rynek 1, parter, pok. 9.  deklaracja […]

Przeterminowane leki

     Przeterminowane leki powstające w gospodarstwach domowych należy zbierać oddzielnie i przekazywać nieodpłatnie do aptek zlokalizowanych na terenie miasta Nowego Sącza, wyposażonych w specjalne pojemniki na leki. Do pojemników wrzucamy wyłącznie leki (bez opakowań kartonowych i ulotek). Dlaczego przeterminowanych leków nie wolno wrzucać do pojemników na zmieszane odpady komunalne? Przeterminowane leki zawierają wiele różnych związków chemicznych, które mogą stanowić zagrożenie dla środowiska naturalnego, zwierząt i ludzi. Leki z pojemników przekazywane są następnie do spalarni odpadów medycznych, gdzie są unieszkodliwiane w kontrolowanych warunkach. Pamiętajmy! Koszt utylizacji odpadów medycznych jest dość wysoki, więc do pojemników na leki nie wrzucajmy opakowań zbiorczych po lekach […]

NOWE UCHWAŁY OD 01 WRZEŚNIA 2020 r.

Szanowni Państwo, poniżej zamieszczamy nowe uchwały z mocą obowiązującą od dnia 01 września 2020r.   1. Wzór nowej deklaracji. Wzór deklaracji-Dz.Urz.Woj.Mał. Nr 5161   2. Określenie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy. Górne stawki-Dz.Urz.Woj.Mał. Nr 5160

Wyszukiwarka Odpadów

Przypominamy, iż cały czas dostępna jest wyszukiwarka odpadów. W przypadku wątpliwości w zakwalifikowaniu danego odpadu, można skorzystać z wyszukiwarki.

WYSZUKIWARKA ODPADÓW

Przypominamy, iż cały czas dostępna jest wyszukiwarka odpadów. W przypadku wątpliwości w zakwalifikowaniu danego odpadu, można skorzystać z wyszukiwarki.  

Szanowni Państwo! Urząd Miasta Nowego Sącza informuje, że w dniach od 16 marca do 24 kwietnia, będzie organizowana zbiórka odpadów wielkogabarytowych, tzw. „wystawka” dla nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej. Odpady należy wystawić przed swoje posesje, do godziny 8.00.