Odpady zielone

Urząd Miasta Nowego Sącza – Wydział Gospodarki Komunalnej uprzejmie informuje, że od 1 kwietnia 2017 r. w/g harmonogramu na terenie miasta Nowego Sącza rozpocznie się zbiórka odpadów ulegających biodegradacji w tym odpadów zielonych (np. skoszona trawa, liście). Przypominamy iż wszystkie odpady zielone powinny znajdować się w workach.

Dodaj komentarz