Odpady niebezpieczne

Odpady niebezpieczne wśród odpadów komunalnych

Z definicji odpadów niebezpiecznych wynika, że stanowią one szczególne zagrożenie dla zdrowia ludzi i środowiska i dlatego gospodarka nimi wymaga prawidłowego prowadzenia i szczególnej kontroli. Ich składowanie i unieszkodliwianie odbywać się może jedynie  w specjalnie do tego przystosowanych zakładach.

Dane GUS  z 2016 r., mówią o 1,1 tys. ton zebranych selektywnie odpadów niebezpiecznych (ogółem wytworzono 11,7 mln ton odpadów komunalnych). Według badań pewna część odpadów niebezpiecznych przedostaje się niestety do strumienia odpadów komunalnych i trafia na składowiska. Zawartość odpadów niebezpiecznych w odpadach komunalnych wynosi średnio od 3,5 do 14,1 kg na jednego mieszkańca na rok, przy czym udział poszczególnych rodzajów charakteryzuje się dużą zmiennością. Do odpadów komunalnych przechodzą m.in.: opakowania po farbach, olejach i tłuszczach, pestycydach, herbicydach oraz świetlówki, leki, małogabarytowe baterie i akumulatory.

 

Pod linkiem   https://www.mos.gov.pl/srodowisko/odpady/odpady-niebezpieczne/  znajdują się informacje dotyczące odpadów niebezpiecznych takich jak oleje odpadowe, odpady zawierające azbest, odpady medyczne i weterynaryjne, PCB/PCT. Zawarto tu również informacje dotyczące mogilników, w których zgromadzono przeterminowane środki ochrony roślin