Odbiór odpadów wielkogabarytowych w zabudowie wielorodzinnej

Szanowni Mieszkańcy,

Uprzejmie przypominamy że odbiór odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Nowego Sącza (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z dnia 14 lipca 2015 r., poz. 4374) z nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej odbywa się z częstotliwością nie rzadziej niż jeden raz w tygodniu.


Zapotrzebowanie w sprawie odbioru odpadów wielkogabarytowych powinno się zgłosić administratorowi budynku lub bezpośrednio do Wydziału Gospodarki Komunalnej – pod numer telefonu 18 415 65 70/ 18 415 65 75.

Dodaj komentarz