Obowiązek mycia pojemników na odpady

Szanowni Państwo,

Wydział Komunalnej Obsługi Miasta  uprzejmie przypomina, iż zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Nowego Sącza, pojemniki do zbierania odpadów komunalnych, właściciel nieruchomości utrzymuje w odpowiednim stanie technicznym, sanitarnym i porządkowym i poddaje je dezynfekcji.Pojemniki powinny być myte i dezynfekowane przynajmniej 1 raz w kwartale  w taki sposób, aby nie doszło do skażenia środkami myjącymi i dezynfekującymi miejsca wykonywania tej czynności.

 

Zalecanym środkiem do dezynfekcji pojemników plastikowych wykorzystywanych na odpady komunalne  o poj. 120 l, 240 l, 1100 l   jest   BAKTOSAN.

ZASTOSOWANIE:
Preparat służący do dezynfekcji metodą natryskową powierzchni maszyn, urządzeń oraz ich części stosowanych w zakładach przemysłu spożywczego i gastronomii. Bez konieczności spłukiwania.

WŁAŚCIWOŚCI:
Środek do szybkiej dezynfekcji.

SKŁAD:
Alkohole propylowe, kwas mlekowy.

SPOSÓB UŻYCIA:
Rozpylić na powierzchnię dezynfekowanego przedmiotu równomiernie cienką warstwę środka przy pomocy rozpylacza, do całkowitego ich „zwilżenia” z odległości około 30 cm. Preparatu nie należy rozcieńczać. Temperatura : 10 – 30ºC Czas działania bakteriobójczego : 5 – 15 min, grzybobójczego : 10 – 20 min. Preparat nie wymaga spłukiwania po zastosowaniu. Po zalecanym czasie dezynfekcji powierzchnie mogą być użytkowane po całkowitym wyschnięciu