O segregacji odpadów i spalaniu śmieci „Bezpieczne ferie”

Od kilku lat w akcję Bezpieczne Ferie włączają się Strażnicy Miejscy. Do funkcjonariuszy dołączyli w tym roku pracownicy Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta.

Jedno z takich wspólnych spotkań odbyło się w świetlicy środowiskowej „Kotłownia” przy ciepłowni Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej na osiedlu Wólki.

Podczas tego spotkania dzieci miały okazję zapoznać się z tematem szeroko pojętej ekologii i dowiedziały się, co same mogą robić, aby dbać o środowisko naturalne.

Funkcjonariusze mówili między innymi o smogu i spalaniu śmieci w przydomowych piecach oraz konsekwencjach takich zachowań, o sprzątaniu za swoimi pupilami oraz o tym, z jakimi problemami zgłaszać się do Straży Miejskiej. Natomiast głównym tematem poruszanym przez pracowników Wydziału Gospodarki Komunalnej była segregacja odpadów.

Dzieci brały czynny udział w spotkaniu, budując na przykład roboty z surowców wtórnych oraz odpowiadając na pytania i rozwiązując zagadki. Każda dobra odpowiedź była nagradzana.