Nowy Sącz na pierwszym miejscu w kategorii gmin miejskich! Rozstrzygnięcie Plebiscytu na Czystą Gminę

Szanowni Państwo,

W dniu 18.09.2015 r. o godzinie 18.00 zakończył się ogłoszony przez Fundację Nasza Ziemia Plebiscyt na Czystą Gminę, który trwał od 28.05.2015 r.

Zadaniem Plebiscytu było sprawdzenie aktualnej sytuacji i wyróżnienie tych gmin, które nie tylko dbają o utrzymanie czystości na swoim terenie, ale w czynny sposób reagują na potrzeby swoich mieszkańców.

Uczestnicy głosowania mogli oddać swój głos raz dziennie poprzez aplikację mobilną rEKOnesans oraz poprzez stronę internetową www.sprzatanie-swiata.pl, gdzie została zamieszczona lista gmin z podziałem na kategorie: gminy miejskie, miejsko-wiejskie oraz wiejskie.

Zwycięskie gminy według kategorii:
•    gmina miejska: Nowy Sącz
•    gmina miejsko- wiejskie: Kowalewo – Pomorskie
•    gmina wiejska: Pakosław

Tytuł Czystej Gminy 2015 otrzymały te gminy, które łącznie spełnią poniższe kryteria:
•    na terenie gminy panuje ogólny ład i porządek,
•    gmina jasno i w sposób przystępny informuje o zasadach działania systemu  gospodarki odpadami,
•    gmina reaguje na zgłaszane nieprawidłowości w zakresie utrzymania czystości i porządku.

Dziękujemy za każdy głos!

czysta_gmina_2015

Dodaj komentarz