NOWE UCHWAŁY OD 01 WRZEŚNIA 2020 r.

Szanowni Państwo, poniżej zamieszczamy nowe uchwały z mocą obowiązującą od dnia 01 września 2020r.

 

1. Wzór nowej deklaracji.

Wzór deklaracji-Dz.Urz.Woj.Mał. Nr 5161

 

2. Określenie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są
zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy.

Górne stawki-Dz.Urz.Woj.Mał. Nr 5160