NOWE STAWKI

Szanowni Państwo,

Zgodnie z uchwałą Rady Miasta  Nowego Sącza ws. wyboru metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy – od dnia 1 września2020 r. obowiązują nowe stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz obowiązek selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.


Wysokość obowiązujących stawek od 1 września 2020:

19 zł od osoby zamieszkującej daną nieruchomość i wytwarzającej odpady komunalne

Ulgi:

  • KOMPOSTOWNIK

2zł miesięcznie od jednego mieszkańca, który kompostuje bioodpady w przydomowym kompostowniku (dotyczy właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi).

Właściciele nieruchomości którzy posiadają przydomowy kompostownik i chcą skorzystać ze zwolnienia z tego tytułu, zobowiązani są do złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Deklaracja do pobrania https://www.odpady.nowysacz.pl/wp-content/uploads/2015/03/Deklaracja_lipiec2020-2-2.pdf

Ważne – osoby które zadeklarują posiadanie kompostownika nie otrzymują worków na bioodpady w kolorze brązowym oraz nie kierują do strumienia odpadów komunalnych,  bioodpadów  stanowiących odpady komunalne, a obowiązkowo kompostują je w przydomowym kompostowniku (tj. skoszoną trawę, liście, gałęzie, kwiaty, odpady pochodzące z warzyw i owoców).

  • RODZINA WIELODZIETNA

2zł dla członków rodzin wielodzietnych –  czyli takich, które wychowują bądź wychowywały co najmniej troje dzieci

Właściciele nieruchomości którzy są rodziną wielodzietną i chcą skorzystać ze zwolnienia z tego tytułu, zobowiązani są do złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Deklaracja do pobrania https://www.odpady.nowysacz.pl/wp-content/uploads/2015/03/Deklaracja_lipiec2020-2-2.pdf