NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁE – STAWKI

1.Ustala się stawkę opłaty za pojemnik z odpadami komunalnymi powstałymi na nieruchomościach, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, w następującej wysokości:

 1. o pojemności 120 l – w wysokości 6,33zł,
 2. o pojemności 240 l – w wysokości 12,65zł,
 3. o pojemności 1100 l – w wysokości 58,00 zł,
 4. o pojemności 5 000 l – w wysokości 263,64 zł,
 5. o pojemności 7 000 l – w wysokości 369,09zł,
 6. o pojemności 10 000 l – w wysokości 527,27 zł,
 7. o pojemności 15 000 l – w wysokości 790,91 zł,
 8. o pojemności 16 000 l – w wysokości 843,64 zł.

2. Ustala się stawkę opłaty za worek z odpadami komunalnymi powstałymi na nieruchomościach, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, w następującej wysokości:

 1. o pojemności 120 l – w wysokości 18,00 zł,
 2. o pojemności 240 l – w wysokości 36,00 zł.

3. Jeżeli właściciel nieruchomości, o którym mowa w ust. 1, nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, określa się stawki opłaty podwyższonej za pojemnik, w następującej wysokości:

 1. o pojemności 120 l – w wysokości 18,00 zł,
 2. o pojemności 240 l – w wysokości 36,00 zł,
 3. o pojemności 1100 l – w wysokości 174,00 zł,
 4. o pojemności 5 000 l – w wysokości 780,00 zł,
 5. o pojemności 7 000 l – w wysokości 1050,00 zł,
 6. o pojemności 10 000 l – w wysokości 1560,00 zł,
 7. o pojemności 15 000 l – w wysokości 2340,00 zł,
 8. o pojemności 16 000 l – w wysokości 2520,00 zł.

4. Jeżeli właściciel nieruchomości, o którym mowa w ust. 2, nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, określa się stawki opłaty podwyższonej za worek, w następującej wysokości:

 1. o pojemności 120 l – w wysokości 54,00 zł,
 2. o pojemności 240 l – w wysokości 108,00 zł

Podstawa prawna:

UCHWAŁA NR XXXII/342/2020RADY MIASTA NOWEGO SĄCZAz dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości stawki opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności oraz zwolnień z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

UCHWAŁA NRXXXIV/368/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 15 września 2020 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/342/2020 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty zagospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawek opłat zagospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości stawki opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności oraz zwolnień z opłaty zagospodarowanie odpadami komunalnym