NIE dla popiołu w koszach ulicznych oraz innych odpadów pochodzących z gospodarstw domowych, instytucji i lokali użytkowych

Urząd Miasta Nowego Sącza uprzejmie przypomina, że na terenie miasta Nowego Sącza obowiązuje zakaz wyrzucania odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych a w szczególności w okresie zimowym popiołu z pieców, z lokali użytkowych do koszy na odpady zlokalizowanych przy przy ulicach, ciągach pieszych, alejkach parkowych i przystankach autobusowych.

Niemalże codziennie firma świadcząca usługę utrzymania czystości na terenie miasta Nowego Sącza zgłasza do Wydziału Gospodarki Komunalnej takie przypadki. Również kamery monitoringu miejskiego mają nagrania wielu osób, które w sposób bezwstydny podrzucają worki i reklamówki z odpadami komunalnymi wynosząc je z lokali użytkowych albo z własnych posesji.
Takie przypadki podrzucania śmieci i różnych nieczystości mają miejsce zwłaszcza w centrum miasta, a przede wszystkim w centrum miasta oraz przy ul. Sobieskiego, Jagiellońskiej, Lwowskiej, Długosza a niekiedy przy ciągach pieszych i alejkach parkowych.

Z związku z tym uprzejmie przypominamy o obowiązującym na terenie miasta Nowego Sącza Regulaminie utrzymania czystości i porządku, który dostępny jest na stronie internetowej www.odpady.nowysacz.pl.

Zapisy Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Nowego Sącza jasno określają obowiązki właścicieli nieruchomości, którzy zobowiązani są do wyposażenia nieruchomości w pojemniki na odpady komunalne i dokonywania wpłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

obraz nowe kosz małe

Dodaj komentarz