Informacja dotycząca odbioru odpadów zielonych na terenie miasta Nowego Sącza

Szanowni Mieszkańcy,

Uprzejmie przypominamy o zakazie spalania odpadów zielonych na terenie miasta Nowego Sącza. Zgodnie z przepisami Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Nowego Sącza w okresie od miesiąca kwietnia do miesiąca października odpady zielone odbierane są nie rzadziej niż raz w tygodniu (§ 13 ust. 1, pkt. 7 regulaminu). Niezależnie od tego przez cały rok  można dostarczać nieodpłatnie i we własnym zakresie odpady komunalne zebrane w sposób selektywny, w tym odpady zielone (m.in. trawa, liście) do Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowanych przy ul przy ul. Tarnowskiej 120 oraz ul. Jana Pawła II 37 .

PSZOK w Nowym Sączu są czynne we wszystkie dni tygodnia, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, w następujących godzinach:
a) od poniedziałku do piątku od 7:00 do 16:00,
b) w soboty od 7:00 do 13:00

Dodaj komentarz