Informacja dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne

Szanowni Państwo,
Urząd Miasta Nowego Sącza – Wydział Gospodarki Komunalnej, uprzejmie informuje, że każdorazowe odbieranie odpadów komunalnych (tj. opróżnienie pojemników) powinno być potwierdzone przez odbierającego odpady i podmiot wytwarzający odpady.

Poniżej przedstawiamy wzór, na którym należy dokonywać w/w potwierdzeń (wzór został przygotowany przez lidera Konsorcjum firm wywozowych). Powyższym dokumentem będzie dysponowała firma wywozowa świadcząca usługi w Waszej instytucji, która na potwierdzeniu wykonania usługi umieści dane swojej firmy. Powyższy dokument będzie podstawą rozliczenia ilości opróżnionych pojemników.

Z wyrazami szacunku
Wydział Gospodarki Komunalnej

Wzór potwierdzenia odbioru odpadów komunalnych.pdf

Dodaj komentarz