Informacja dla firm, instytucji, przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w sprawie oznakowania pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych

Informacja dla firm, instytucji, przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą dotyczy właściwego oznakowania pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych.  Informacja ta została sporządzona w związku z problemami jakie zostały ujawnione w trakcie realizacji przez Wykonawcę usługi odbioru odpadów komunalnych.

KOMUNIKAT

dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne.
Urząd Miasta Nowego Wydział Gospodarki Komunalnej przypomina o konieczności oznakowania
w celach ewidencyjnych, pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych poprzez: oznaczenie pojemników za pomocą sześciocyfrowego numeru karty punktu. Jest to numer identyfikacyjny, przypisany do danego punktu po złożeniu deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Informacje o numerze identyfikacyjnym można uzyskać pod nr telefonu:
Wydział Gospodarki Komunalnej: 18 415 65 70 lub 18 415 65 75
Referat Wymiaru i Księgowości Opłat Wydział Wymiaru i Księgowości Podatków: 18 44 86 503, 18 44 86 528, 18 44 86 519,18 4486 599
lub pod adresem e-mail: odpadykomunalne@nowysacz.pl

Powyższe oznaczenie umożliwi identyfikację użytkownika pojemnika i zapewni prowadzenie właściwej ewidencji ilości opróżnionych pojemników. Oznaczenie na pojemniku proszę umieścić w miejscu widocznym, w sposób czytelny nie narażony na ścieranie czy zniszczenie.
Jednocześnie uprzejmie dziękujemy właścicielom nieruchomości, którzy wykonali ww. czynność.

Dodaj komentarz