Czy sprzedawca ma obowiązek przyjęcia butelek i musi oddać kaucję?

Szanowni Państwo,

Czytamy w gazetaprawna.pl, że obowiązek przyjęcia opakowań szklanych i zwrotu kaucji to dwie różne rzeczy. Nie każdy sprzedawca jest zobowiązany do przyjęcia butelek i też nie muszą to być wszystkie butelki. Natomiast przy żądaniu pieniędzy z kaucji musimy się liczyć z tym, że przy kasie będziemy poproszeni o paragon.

Zgodnie z przepisami ustawy z 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. poz. 888 ze zm.) przedsiębiorcy nie maja obowiązku przyjmowania odpadów opakowaniowych po produktach, których nie mają w swojej ofercie

Art. 44 przywołanej ustawy stanowi, że przedsiębiorca prowadzący jednostkę handlu detalicznego o powierzchni handlowej powyżej 2000 m2 jest obowiązany prowadzić na własny koszt selektywne zbieranie odpadów opakowaniowych po produktach w opakowaniach, które znajdują się w ofercie handlowej tej jednostki, według rodzajów opakowań, z których powstały odpady.

Oznacza to, że butelki obowiązkowo przyjmą większe sklepy – a przyjmowane opakowania muszą być po takich produktach, które znajdują się w ich ofercie handlowej.

Pozostałe sklepy detaliczne, które sprzedają produkty w opakowaniach obowiązane są przekazywać klientom informacje o dostępnych systemach zwrotu, zbierania i odzysku, w tym recyklingu, odpadów opakowaniowych.

Osobną kwestią jest zwrot pobranej kaucji. Zasady obrotu butelkami ustalają producenci i sprzedawcy tych produktów i wynikają z obowiązków w zakresie ochrony środowiska. Ustalana jest między nimi kaucja, która następnie ew. staje się elementem umowy sprzedaży – pomiędzy sprzedawcą a konsumentem. W tym zakresie należałoby się odwołać do kodeksu cywilnego.

W tym wypadku pobranie przy zakupie kaucji za butelkę oznacza zawarcie umowy pomiędzy kupującym a sprzedającym, na mocy której sprzedający zobowiązuje się przyjąć od kupującego określoną liczbę butelek za zwrotem konkretnej ustalonej przy zakupie kwoty, na warunkach określonych przez strony umowy. Konsument chcący uzyskać zwrot pobranej uprzednio kaucji powinien wykazać, iż do jej pobrania rzeczywiście doszło. Sprzedawca może zażądać dowodu – okazania paragonu, na którym operacja pobrania kaucji została odnotowana.

Źródło: https://serwisy.gazetaprawna.pl/

Zwracanie szkła jest eko

Szkło samo w sobie jest jednym z najbardziej wartościowych materiałów, jakie można poddać przetworzeniu. Jest niemal bezstratne, co oznacza, że z tej samej ilości stłuczki szklanej możemy stworzyć opakowanie, jakim było pierwotnie. Według szacunków, każda zebrana tona tego surowca równa się około 220 kg dwutlenku węgla mniej w powietrzu oraz oszczędności piasku, wapienia oraz wody (nawet o 50 proc).

Jednak szkło, szczególnie butelki zwrotne, to też przykład nieumiejętnego korzystania z zasobów. Z danych Ministerstwa Środowiska wynika, że 7 na 10 obywateli przy zakupie napojów w szklanych opakowaniach nie zwraca uwagi na informację, czy butelka nadaje się do zwrotu. W śmietniku, często po jednym użyciu, rocznie ląduje co najmniej 110 mln butelek zwrotnych. Z informacji Związku Browary Polskie wynika, że od 6 do 9 proc. opakowań nie wraca do producentów.

Nie chce nam się zwracać butelek!!!

Nasz system jest po prostu niewydolny. By odnieść butelkę, potrzebujemy dowodu zakupu (“a paragonik pan ma?”). Ten mały, “biurokratyczny” problem sprawia, że co roku marnujemy mnóstwo zasobów. To absurd.

Jak temu zaradzić? Trudno przekonać osoby, którym nie chce się odnosić butelek. Jednak jeśli nie działa na nich siła argumentu o katastrofie klimatycznej, może warto usprawnić niewydolny system? Dlatego marka Żywiec zaproponowała nowe rozwiązanie mające na celu zlikwidowanie bariery utrudniającej oddawanie butelek. To akcja o nazwie „Wielka Zwrotka Ż”. W sklepach, które już dołączyły do akcji, możesz oddać butelki zwrotne Żywca (oraz z innych piw Grupy Żywiec) bez paragonu. Za każdą butelkę zwrotną oddawaną bez paragonu sklep wypłaci 0,35 zł. Lista sklepów nie jest zamknięta, Żywiec zachęca sklepy do dołączania do akcji.

 

lista sklepów na  lhttps://wielkazwrotkaż.pl/