BIO – nowe pojemniki

Szanowni Państwo,

 

Informujemy o możliwości zbierania odpadów ulegających biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów do worków w kolorze brązowym lub pojemników z oznaczeniem BIO.

Worki z oznaczeniem BIO dostarczane są przez firmę realizującą usługę lub są do pobrania w siedzibie Wydziału Gospodarki Komunalnej, Rynek 3.

Jeżeli właściciel nieruchomości zdecyduje się gromadzić odpady ulegające biodegradacji w pojemniku  to obowiązek wyposażenia nieruchomości w pojemnik spoczywa na właścicielu.

Właściciel nieruchomości wyposażając nieruchomość w pojemniki może zapatrzyć się w standardowy pojemniki koloru brązowego z oznaczeniem BIO lub nowe pojemniki dostępne na rynku z perforacją z boku zapewniając w najlepszy sposób przepływ powietrza. Pojemniki te posiadają dolny ruszt umożliwiający zgromadzenie „odcieku organicznego” w dolnej części pojemnika (bez efektu gnicia odpadu w dolnej części gromadzenia odpadu). Pojemniki można zakupić lub wydzierżawić.