LIMITY PSZOK

Szanowni Państwo, Przypominamy, iż zgodnie z wprowadzoną uchwałą Rady Miasta Nowego Sącza NR LI/633/2021 z dniem 01.01.2022 wprowadzone zostają limity odbioru odpadów komunalnych w wysokości:

KONTENERY NA ODPADY POREMONTOWE – TYLKO DO KOŃCA 2021 ROKU

Szanowni Państwo,   uprzejmie informujemy, że zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Nowego Sącza możliwość skorzystania z kontenera na odpady poremontowe upływa z końcem 2021 roku. Ostateczny termin przyjmowania wniosków to dzień: 27.12.2021 z realizacją do 29.12.2021.

Nowe uchwały 2022

Szanowni Państwo, poniżej zmiany Uchwał Rady Miasta Nowego Sącza obowiązujące od 2022 roku.

NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁE

Celem wykonania obowiązku wynikającego ze znowelizowanej ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku gminach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 888 z późn. zm.) Prezydent Miasta Nowego Sącza podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do przeprowadzenia postępowania w celu udzielenia zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. Umowa w sprawie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych będzie zawarta na okres od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022r. Wyznaczam równocześnie termin do dnia 30 listopada 2021 r. na: odwołanie przez właściciela nieruchomości oświadczenia […]

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Urząd Miasta Nowego Sącza informuje, że w dniach od 01 marca do 23 kwietnia, będzie organizowana zbiórka odpadów wielkogabarytowych, tzw. „wystawka” dla nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej. Odpady należy wystawić przed swoje posesje, do godziny 8.00.

Wiosenna wystawka odpadów wielkogabarytowych

Szanowni Państwo, Urząd Miasta Nowego Sącza – Wydział Gospodarki Komunalnej uprzejmie informuje, że od 27 marca 2017 r. na terenie miasta Nowego Sącza rozpocznie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego tzw. „WYSTAWKA„. Zbiórka potrwa do 07 kwietnia 2017 r.