NOWE UCHWAŁY OD 01 WRZEŚNIA 2020 r.

Szanowni Państwo, poniżej zamieszczamy nowe uchwały z mocą obowiązującą od dnia 01 września 2020r.   1. Wzór nowej deklaracji. Wzór deklaracji-Dz.Urz.Woj.Mał. Nr 5161   2. Określenie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy. Górne stawki-Dz.Urz.Woj.Mał. Nr 5160

Szanowni Państwo! Urząd Miasta Nowego Sącza informuje, że w dniach od 16 marca do 24 kwietnia, będzie organizowana zbiórka odpadów wielkogabarytowych, tzw. „wystawka” dla nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej. Odpady należy wystawić przed swoje posesje, do godziny 8.00.

Kompostowanie – w mieszkaniu?

Szanowni Państwo, Pisaliśmy już na naszej stronie na temat kompostowania, jednak oczywistym wydaje się możliwość kompostowania w domu, ale kompostowanie w mieszkaniu? TAK! i to bardzo prosty i praktyczny sposób. Co prawda wiosny jeszcze nie widać, ale warto już teraz pomyśleć o przygotowaniu cennego nawozu dla naszych roślin i kwiatów. Doskonale wiemy, iż dobra ziemia […]