Ankieta

Szanowni Państwo,

Urząd Miasta Nowego Sącza  po upływie  trzyletniego okresu funkcjonowania systemu odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych  zwraca się z uprzejmą prośbą o wyrażenie Państwa poglądu na ten temat. Niniejsza ankieta jest anonimowa, jej celem jest poznanie opinii mieszkańców w  tym zakresie i będzie stanowiła narzędzie pomocnicze przy ulepszaniu systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

 

Link do ankiety:       Ankieta