Przeterminowane leki

 

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

Odpady niebezpieczne