Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Agnieszka Michalik
22 lutego 2021

Urząd Miasta Nowego Sącza informuje, że w dniach od 01 marca do 23 kwietnia, będzie organizowana zbiórka odpadów wielkogabarytowych, tzw. „wystawka” dla nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej. Odpady należy wystawić przed swoje posesje, do godziny 8.00.

UWAGA – JEDEN PSZOK ul. Tarnowska 120

admin
28 grudnia 2020

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż od 1 stycznia 2021 funkcjonuje tylko jeden PSZOK (Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych) zlokalizowany na ul. Tarnowskiej 120 w Nowym Sączu.

Czynny w godzinach:

pn.-pt. : 8 – 15
sob. : 9 – 13

HARMONOGRAM 2021

admin
10 grudnia 2020

Ozdoby świąteczne z odpadów

admin
7 grudnia 2020
https://youtu.be/_NXlAcCIa4I

Szanowni Państwo,

Czas przygotowań do świąt można oficjalnie uznać za otwarty. W związku z tym zapraszam Państwa do zapoznania się z materiałem filmowym i do własnoręcznego wykonania ozdób świątecznych z odpadów, którym można nadać drugie życie.

 

Punkt Zbiórki drobnych Elektroodpadów – NOWOŚĆ

admin
12 listopada 2020

Szanowni Państwo,

Na terenie miasta Nowego Sącza powstały dwa Punkty Zbiórki drobnych Elektroodpadów.

– Na ulicy Nadbrzeżnej (przystanek autobusowy obok MOSiR)


Na ulicy Konopnickiej (przystanek autobusowy-wjazd od ulicy Rejtana)

 

 

Urządzenie zawiera  7 osobnych tub, każda po 33 litry do zbierania 7 różnych małych, domowych odpadów takich jak: żarówki, baterie, telefony, ładowarki, płyty CD/DVD, tonery, drobna elektronika  w oddzielnych, oznaczonych za pomocą grafiki i tekstu komorach. Otwory wrzutowe wielkością i kształtem są dopasowane do odpowiednich odpadów.

Jeśli zauważysz, że urządzenie jest przepełnione zgłoś ten fakt pod numerem telefonów:

18 415 65 70

18 415 65 75

18 415 65 77

lub na adres mailowy: odpadykomunalne@nowysacz.pl.

Zapraszamy do korzystania!

NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁE – STAWKI

admin
23 września 2020

1.Ustala się stawkę opłaty za pojemnik z odpadami komunalnymi powstałymi na nieruchomościach, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, w następującej wysokości:

1)o pojemności 120 l – w wysokości 6,33zł,

2)o pojemności 240 l – w wysokości 12,65zł,

3)o pojemności 1100 l – w wysokości 58,00 zł,

4)o pojemności 5 000 l – w wysokości 263,64 zł,

5)o pojemności 7 000 l – w wysokości 369,09zł,

6)o pojemności 10 000 l – w wysokości 527,27 zł,

7)o pojemności 15 000 l – w wysokości 790,91 zł,

8)o pojemności 16 000 l – w wysokości 843,64 zł.

2. Ustala się stawkę opłaty za worek z odpadami komunalnymi powstałymi na nieruchomościach, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, w następującej wysokości:

1)o pojemności 120 l – w wysokości 18,00 zł,

2)o pojemności 240 l – w wysokości 36,00 zł.

3. Jeżeli właściciel nieruchomości, o którym mowa w ust. 1, nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, określa się stawki opłaty podwyższonej za pojemnik, w następującej wysokości:

1)o pojemności 120 l – w wysokości 18,00 zł,

2)o pojemności 240 l – w wysokości 36,00 zł,

3)o pojemności 1100 l – w wysokości 174,00 zł,

4)o pojemności 5 000 l – w wysokości 780,00 zł,

5)o pojemności 7 000 l – w wysokości 1050,00 zł,

6)o pojemności 10 000 l – w wysokości 1560,00 zł,

7)o pojemności 15 000 l – w wysokości 2340,00 zł,

8)o pojemności 16 000 l – w wysokości 2520,00 zł.

4. Jeżeli właściciel nieruchomości, o którym mowa w ust. 2, nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, określa się stawki opłaty podwyższonej za worek, w następującej wysokości:

1)o pojemności 120 l – w wysokości 54,00 zł,

2)o pojemności 240 l – w wysokości 108,00 zł

Podstawa prawna:

UCHWAŁA NR XXXII/342/2020RADY MIASTA NOWEGO SĄCZAz dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości stawki opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności oraz zwolnień z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

UCHWAŁA NRXXXIV/368/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 15 września 2020 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/342/2020 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty zagospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawek opłat zagospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości stawki opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności oraz zwolnień z opłaty zagospodarowanie odpadami komunalnym

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

admin
23 września 2020

Szanowni Państwo!

Urząd Miasta Nowego Sącza informuje, że w dniach od 01 października do 09 listopada, będzie organizowana zbiórka odpadów wielkogabarytowych, tzw. „wystawka” dla nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej. Odpady należy wystawić przed swoje posesje, do godziny 8.00.

NOWE STAWKI

admin
22 września 2020

Szanowni Państwo,

Zgodnie z uchwałą Rady Miasta  Nowego Sącza ws. wyboru metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy – od dnia 1 września2020 r. obowiązują nowe stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz obowiązek selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.


Wysokość obowiązujących stawek od 1 września 2020:

19 zł od osoby zamieszkującej daną nieruchomość i wytwarzającej odpady komunalne

Ulgi:

  • KOMPOSTOWNIK

2zł miesięcznie od jednego mieszkańca, który kompostuje bioodpady w przydomowym kompostowniku (dotyczy właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi).

Właściciele nieruchomości którzy posiadają przydomowy kompostownik i chcą skorzystać ze zwolnienia z tego tytułu, zobowiązani są do złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Deklaracja do pobrania https://www.odpady.nowysacz.pl/wp-content/uploads/2015/03/Deklaracja_lipiec2020-2-2.pdf

Ważne – osoby które zadeklarują posiadanie kompostownika nie otrzymują worków na bioodpady w kolorze brązowym oraz nie kierują do strumienia odpadów komunalnych,  bioodpadów  stanowiących odpady komunalne, a obowiązkowo kompostują je w przydomowym kompostowniku (tj. skoszoną trawę, liście, gałęzie, kwiaty, odpady pochodzące z warzyw i owoców).

  • RODZINA WIELODZIETNA

2zł dla członków rodzin wielodzietnych –  czyli takich, które wychowują bądź wychowywały co najmniej troje dzieci

Właściciele nieruchomości którzy są rodziną wielodzietną i chcą skorzystać ze zwolnienia z tego tytułu, zobowiązani są do złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Deklaracja do pobrania https://www.odpady.nowysacz.pl/wp-content/uploads/2015/03/Deklaracja_lipiec2020-2-2.pdf


PRZYPOMINAMY !!! Kompostowanie BIOODPADÓW – jak zacząć?

admin
21 września 2020

Kompost jest źródłem naturalnego, darmowego nawozu, który możemy wykorzystać do użyźnienia gleby w ogrodzie czy w doniczkach.

Najprostszym nawozem naturalnym są kuchenne odpadki. Skórki z jabłek pobudzą rośliny kwitnące do tworzenia pąków kwiatowych, obierki ziemniaków i skórki banana wzbogacą ziemię, w której rosną pomidory, papryka,ogórki, cukinia. Na warzywnych i owocowych grządkach możesz rozsypać skorupki jajek (wcześniej starannie je umyj, wysusz i rozdrobnij). Łupiny z cebuli i czosnku odżywią i wzmocnią odporność delikatnych roślin.

Kuchenne odpadki sprawdzą się jako nawóz /123RF/PICSEL

 

Continue reading PRZYPOMINAMY !!! Kompostowanie BIOODPADÓW – jak zacząć?

Segregacja – TO OBOWIĄZEK, NIE WYBÓR

admin
7 września 2020

Szanowni Państwo,

informujemy, iż ustawodawca narzuca, na wszystkich mieszkańców, obowiązek segregacji odpadów komunalnych.

Dotychczas mieszkańcy mogli zbierać odpady w sposób selektywny lub nieselektywny .Ustawodawca wprowadził obowiązek wysegregowania ze strumienia odpadów zmieszanych wszystkich frakcji, które nadają się do powtórnego przetworzenia tj.:

  • papier,
  • metale, tworzywa sztuczne,
  • szkło,
  • bioodpady.

Pozostałe odpady, które nie nadają się do segregacji gromadzimy w pojemnikach/workach, przeznaczonych na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne.

Właściciele nieruchomości, którzy jeszcze nie segregują odpadów powinni:

  1. złożyć nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w: Wydział Podatkowy, ul. Szwedzka 2, II p. p206, lub Biuro Obsługi Mieszkańców, Rynek 1, parter, pok. 9.  deklaracja do pobrania https://www.odpady.nowysacz.pl/wp-content/uploads/2015/03/Deklaracja_lipiec2020-2-2.pdf
  2. pobrać worki, kody kreskowe i harmonogram odbioru odpadów segregowanych w Wydziale Komunalnej Obsługi Miasta, Rynek 3,
  3. zapoznać się z zasadami prawidłowego segregowania odpadów,

W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości ustawowego obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych lub zebrania odpadów w sposób nieprawidłowy, ustawodawca wprowadza opłatę  podwyższoną. Na terenie miasta Nowego Sącza opłata podwyższona wynosi 38 zł od mieszkańca.